KULTTUURIMAISEMIEN AARTEET

Tervetuloa tutustumaan Kaakkois-Suomen maakuntien arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Kaakkois-Suomen arvokkaat maisema-alueet

Maisema-alueisiin tutustumista on helpotettu kokoamalla kohteet tälle verkkosivustolle. Kulttuurimaisemat ovat ihmisten maisemia ja on tärkeätä, että mahdollisimman moni pääsee niihin tutustumaan. Kohteet ovat parhaimmillaan paikanpäällä, mutta kaikkien kohteiden kiertäminen veisi paljon aikaa, sivusto auttaa löytämään omat suosikkikohteet ja tiedon niiden sijainnista mahdollisimman helposti.

Maisema-alueet on jaoteltu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kaakkois-Suomessa kohteet on jaoteltu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kohteisiin.

Arvokkaat maisema-alueet koskevat maaseudun maisemia, joilla on tähän päivään saakka säilyneitä  luonnon ja kulttuurin maisematekijöiden erityispiirteitä ja arvoja. Tieto maisema-alueista ja niiden erityispiirteistä toivottavasti edesauttaa alueiden säilymisessä myös tuleville sukupolville.

Voit selata kohteita maakunnittain, karttahaulla tai kohteen nimellä hakukentän avulla. Kehitysvaiheessa otamme mielellämme vastaan palautetta sivuston käytettävyydestä. Sivuston ylävalikosta löytyy yhteydenottolomake jolla toivomme palautetta sivuston käytettävyydestä ja sisällöstä.

Lataa tästä maisema-alueraportit:

Kymenlaakson maisema-alueetEtelä-Karjalan maisema-alueet

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden maankäyttömuotojen muovaamia elinympäristöjä maaseudulla. Niiden syntyyn ovat vaikuttaneet niittytalous, luonnonlaitumien karjanhoito sekä kaskiviljely. Perinnebiotooppeja ovat muun muassa avoimet niityt, puustoiset hakamaat ja metsälaitumet.  Perinnebiotoopit ovat luonnon monimuotoisuuden merkittävimpiä ylläpitäjiä. Niiden rikas kasvilajisto luo edellytykset runsaalle seuralaiseliöstölle ja mm. monet sienet, perhoset ja koppakuoriaiset ovat perinnebiotoopeista riippuvaisia. Kaakkois-Suomen perinnebiotoopit on inventoitu 1990-luvun loppupuolella ja niiden päivitysinventointi suoritettiin arvokkaiden maisema-alueiden inventointien yhteydessä vuosina 2013-2014.

Lataa tästä perinnebiotooppiraportit:

Kymenlaakson perinnebiotoopitEtelä-Karjalan perinnebiotoopit

Taustatietoja

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jossa toteutetaan maisemainventoinnit maakunnittain vuosina 2010–2014. Hankkeen tulosten perusteella valtioneuvosto tulee antamaan päätöksen, jolla korvataan aiempi vuonna 1995 annettu periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisemista. Samalla tarkastellaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Maakunnallisista kohteista päätetään maakunnissa.  Hankkeen tavoitteena on turvata maaseutumaisemien säilyminen.

Kaakkois-Suomen arvokkaat maisema-alueiden päivitysinventointityö aloitettiin kesällä 2013. Inventoitavat kohteet käsittävät kahden maakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maisema-alueita. Tarkasteltavia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita alueita on Kymenlaaksossa Etelä-Karjalassa noin 100.  Inventoinnissa on tarkistetettu aluevalikoima, kohteiden arvoluokat sekä rajaukset. Samalla kartoitettiinn valtakunnallisesti arvokkaat maisema-nähtävyydet. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden hyväksymisprosessi on käynnissä ympäristöministeriössä. Alueiden rajaukset ja arvoluokat saattavat valtakunnallisessa prosessissa vielä muuttua ja tarkentua.